Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – teren si constructii C1, C2 – situat in Grecii de Jos – 927118, Calea Bucuresti, Judetul Ialomita, imobil inscris in C.F. nr.  20206 Grecii de Jos, nr. CF vechi 743, nr. cadastral 20206, 20206-C1, 20206-C2, compus din Teren intravilan in suprafata de 945 mp si constructii edificate C1- Locuinta cu suprafata de 45 mp si C2- Locuinta cu regim de inaltime P+E+M cu suprafata utila totala de 265.80 mp.

Pretul de incepere al licitatiei publice este de 719.257,50 Lei si reprezinta 75% din pretul de 959.010,00 lei stabilit conform raportului de expertiza intocmit de catre expert.

La pret se adauga TVA in conditiile Art. 292 Cod Fiscal.

Licitatia se va desfasura in conditiile art. 846 alin. 8 Cod procedura civila si va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acelasi termen bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.

Imobilul urmarit figureaza cu urmatoarele sarcini:

  • Ipoteca de Rang I si II inscrisa in favoarea Garanti Bank;
  • Somatie de plata emisa de BEJA Violeta BADEA – Andrei SUCIU in favoarea Garanti Bank.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris mai sus, sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul urmarit silit la licitatie publica, sa se prezinte la data, locul si ora stabilita, avand asupra lor cartea de identitate, si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantie de participare.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.