Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Nuda proprietate a imobilului situat in Popesti Leordeni, str. Leordeni nr. 126, jud. Ilfov înscris în Cartea Funciară nr. 7288 a localităţii Popesti Leordeni, jud. Ilfov, cu numărul cadastral 2860/2, compus din teren intravilan in suprafata de 701 mp + constructie in suprafata construita de 140 mp (130 mp conform B.C.P.I. Ilfov) regim de inaltime P+1.

Pretul de pornire al licitatiei este de 165.075,00 lei si reprezinta 75% din pretul de evaluare stabilit conform raportului de expertiza.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.