Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Cota de 50% din imobil – teren intravilan – situat in Bucuresti, str. Refrenului nr. 18A, sector 2, compus din teren intravilan in suprafata de 4.200 mp înscris în Cartea Funciară nr. 210341 a localităţii Bucuresti, sector 2, cu nr. cadastral 210341.

Pretul de pornire al licitatiei este de 988.854,75 lei si reprezinta 75% din pretul de evaluare stabilit conform raportului de expertiza intocmit de expert.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 Cod Fiscal.

Invitam persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului în baza unor hotărâri judecătoreşti sau titluri executorii să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vanzare.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.