Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – casa si teren – situat in localitatea Bucuresti, str. Popa Iancu nr. 2A, sector 2, cu nr. cadastral nr. 11922, intabulat in Cartea Funciara nr. 42949 a localităţii Bucureşti, Sector 2, compus din teren intravilan in suprafata de 250 mp si casa S+P+1+M, cu o suprafata construita la sol de 124,44 mp si o suprafata desfasurata de 376 mp compusa din sala fitness, 3 bai, bucatarie, 4 dormitoare, living, mansarda.

Pretul de incepere al licitatie este de 999.975,00 lei, reprezentand 75% din pretul stabilit conform raportului de expertiza.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 Cod Fiscal.

Imobilul este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi reale:

– ipoteca de rangul I, conform contractului de ipoteca nr. 4225/11.11/2008 in favoarea BRD – Agentia Dristor pentru suma de 120.000 EUR si pentru suma de 92.000 EUR, plus dobanzile aferente, cheltuieli, penalitati, comisioane si alte obligatii.

– somatie de plata pentru suma de 85.162 RON reprezentand credit restant asupra imobilului, in baza contractului de credit nr. 17722/29.12.2006 cu act aditional nr. 1/17722/04.06.2008, contract de garantie 17722/CES/01/04.06.2008, contract de garantie 17722/GAJ/01/29.12.2006, contractul de credit nr. 1062/13.02.2006, contractul de garantie nr. 1062/CES/01/13.02.2006, act aditional nr. 01/1062/11.08.2006, act aditional 02/1062/03.08.2007 in favoarea Banca Transilvania – Sucursala Militari.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.