Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – Casa P+1 si teren – situat in Alexandria – 140032, Str. Libertatii nr. 115, Judetul Teleorman, imobil inscris in C.F. nr.  21966 (nr. CF vechi 1139) Alexandria, nr. cadastral 660, 660-C1, 660-C2, 660-C3, 660-C4, compus din teren in sup. de 294,46 mp din mas. si 465,38 mp din acte; C1- locuinta, realizata in perioada anilor 1940-1950 regim de inaltime Parter, in Ac. 88,96 mp, Adesf 88,96 mp, Au 65,17 mp; C2 – anexa atelier realizat in anii 1990 regim de inaltime P+1E,  AC. 60,13 mp, Adesf 122,11 mp, Au 109,59 mp; C3- anexa spatiu comercial Ac. 32,23 mp, Adesf 34,23 mp, Au 29,93 mp; C4-anexa Ac. 37,77 mp, Adesf 37,77 mp.

Pretul de incepere al licitatiei publice este de 219.262,50 Lei si reprezinta 50% din pretul de 438.525,00 Lei stabilit conform raportului de expertiza intocmit de catre expert.

La  pret se adauga TVA in conditiile art. 292 Cod Fiscal.

Licitatia se va desfasura in conditiile art. 846 alin. 9 Cod procedura civila si va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine acest pret si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut, la acest termen, la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.

Imobilul urmarit figureaza cu urmatoarele sarcini:

  • drept de ipoteca legala in favoarea Bancii Transilvania SA,
  • urmarire imobiliara notata de BEJ Cojocaru Bogdan Mihai,
  • drept de ipoteca legala in favoarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alexandria.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris mai sus, sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul urmarit silit la licitatie publica, sa se prezinte la data, locul si ora stabilita, avand asupra lor cartea de identitate, si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantie de participare.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.