Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – teren si constructii – situat in Sat Rosu, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 141, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov compus din teren in suprafata totala de 427 mp, inscris in C.F. nr. 5550 a localitatii  Rosu, nr. cadastral 2624/1/2 si constructiile, C2 – locuinta in suprafata construita la sol de 270,36 mp si C4 – garaj, in suprafata construita la sol de 29,48 mp, imobil inscris in C.F. nr. 5694 Rosu, nr. cadastral 2624/1/2.

Pretul de incepere al licitatiei publice este de 638.607,50 Lei si reprezinta si 50% din pretul de 1.277.215,00 lei stabilit conform raportului de expertiza intocmit de catre expert.

La pret se adauga TVA in conditile art. 292 Cod Fiscal.

Licitatia se va desfasura in conditiile art. 846 alin. 9 Cod procedura civila si va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine acest pret si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut, la acest termen, la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.

Imobilul figureaza cu urmatoarele sarcini:

  • contract de ipoteca notat in favoarea creditorului Banca Transilvania (fost Volksbank Romania SA)
  • urmarire imobiliara notata in favoarea creditorului Madani David;
  • urmarire imobiliara notata de BEJ Tudorache Catalin;
  • urmarire imobiliara notata de Bej Cojocaru Bogdan Mihai.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris mai sus, sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul urmarit silit la licitatie publica, sa se prezinte la data, locul si ora stabilita, avand asupra lor cartea de identitate, si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantie de participare.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.