Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – teren si constructie – situat in Bucuresti, str. Nicolae Nicoleanu, nr. 27, sector 1, compus din teren + constructie C1(P+ 1E) + constructie C2 (Parter), înscris în Cartea Funciară nr. 261062 (nr. vechi 39960_2) a localităţii Bucuresti sector 1, cu nr. cadastral 261062, 261062-C1 si 261062-C2, (nr. cadastral vechi 16249/1).

Pretul de incepere al licitatie este de 336.478,50 lei, reprezentand 75% din pretul stabilit conform raportului de expertiza.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 din Codul Fiscal.

Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi reale:

– drept de ipoteca in favoarea BRD GSG Agentia Stefan cel Mare in baza contractului de ipoteca nr. 2608/27.10.2008 pentru suma de 347.760,00 Euro;

– drept de ipoteca in favoarea BRD GSG Agentia Stefan cel Mare in baza contractului de ipoteca nr. 1009/15.10.2007 pentru suma de 331.500,00 Euro;

– somatie in favoarea BRD GSG S.A. in baza somatiei 9732/26.11.2013 emisa de B.E.J. Miu Ioana pentru suma de 86.851,66 Euro;

– urmarire imobiliara in favoarea BRD GSG S.A. in baza actului administrativ din data de 23.09.2014 pentru suma de 94.168,94 Euro reprezentand debit + 12.336,85 lei reprezentand cheltuieli de executare silita;

– somatie in favoarea Raiffeisen Leasing IFN S.A. in baza somatiei 1118/2010 din data de 23.09.2014 emisa de B.E.J. Cojocaru Bogdan Mihai pentru suma de 26.307,60 Euro reprezentand debit + 149,80 lei reprezentand cheltuieli de executare.

Invitam persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului în baza unor hotărâri judecătoreşti sau titluri executorii să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.