Loading Evenimente

Imobil – teren si constructie SPEM – situat in Bucuresti – 023463, Str. Popa Iancu nr. 2A, Sector 2, imobil inscris in C.F. nr.  209498 (nr. CF vechi 42949) Bucuresti, nr. cadastral 209498, 209498-C1, (nr. cadastral vechi 11922), compus din teren intravilan in suprafata de 259,64 mp si constructie S+P+1+M, cu o suprafata construita la sol de 124,44 mp si o suprafata desfasurata de 376 mp compusa din sala fitness, 3 bai, bucatarie, 4 dormitoare, living, mansarda.

Pretul de incepere al licitatiei publice este de 775.776,50  Lei si reprezinta 50% din pretul stabilit conform raportului de expertiza intocmit de catre expert.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 Cod Fiscal.

Imobilul este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi reale:

  • ipoteca de rangul I, conform contractului de ipoteca nr. 4225/11.11/2008 in favoarea BRD – Agentia Dristor pentru suma de 120.000 EUR si pentru suma de 92.000 EUR, plus dobanzile aferente, cheltuieli, penalitati, comisioane si alte obligatii.,
  • somatie de plata emisa de BEJ Cojocaru Bogdan Mihai in favoarea creditorului Dinmar Leasing SRL;
  • somatie de plata emisa de B.E.J.A. LEX  pentru suma de 85.162 RON reprezentand credit restant asupra imobilului, in baza contractului de credit nr. 17722/29.12.2006 cu act aditional nr. 1/17722/04.06.2008, contract de garantie 17722/CES/01/04.06.2008, contract de garantie 17722/GAJ/01/29.12.2006, contractul de credit nr. 1062/13.02.2006, contractul de garantie nr. 1062/CES/01/13.02.2006, act aditional nr. 01/1062/11.08.2006, act aditional 02/1062/03.08.2007 in favoarea Banca Transilvania – Sucursala Militari;
  • drept de ipoteca legala in favoarea DITL sector 2;
  • somatie emisa de BEJ Cojocaru Bogdan Mihai in favoarea creditorului BRD.

Licitatia se va desfasura in conditiile art. 846 alin. 9 Cod procedura civila si va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine acest pret si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut, la acest termen, la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris mai sus, sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul urmarit silit la licitatie publica, sa se prezinte la data, locul si ora stabilita, avand asupra lor cartea de identitate, si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantie de participare.

Potrivit art. 839 alin. 4 Cod procedura civila, publicatii in extras se vor face si intr-un ziar de circulatie nationala.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.