Loading Evenimente

Imobil – teren si constructie P+M – situat in Domnesti, Str. Sirbi nr. 1685, cvartal 79, parcela 3190, Judetul Ilfov, imobil inscris in C.F. nr.  110264 (nr. CF vechi 11054) Domnesti, nr. cadastral 311/2/2, 311/2/2-C1, compus din teren intravilan in suprafata de 300 mp si constructia – C1 – cu o suprafata construita la sol de 129 mp, cu regim de inaltime P+M.

Pretul de incepere al licitatiei publice este de 290.700,00 Lei si reprezinta 50% din pretul de 581.400,00 lei stabilit conform raportului de expertiza intocmit de catre expert.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 Cod Fiscal.

Licitatia se va desfasura in conditiile art. 846 alin. 9 Cod procedura civila si va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine acest pret si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut, la acest termen, la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.

Imobilul urmarit figureaza cu urmatoarele sarcini:

  • drept de ipoteca in favoarea creditorului OTP Factoring SRL,
  • urmarire imobiliara notata de BEJ Cojocaru Bogdan Mihai.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris mai sus, sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul urmarit silit la licitatie publica, sa se prezinte la data, locul si ora stabilita, avand asupra lor cartea de identitate, si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantie de participare.

Potrivit art. 839 alin. 4 Cod procedura civila, publicatii in extras se vor face si intr-un ziar de circulatie nationala.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.