Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – teren si constructie – situat in Bragadiru, Str. Ion Maciu nr. 3, Judetul Teleorman, imobil inscris in C.F. nr.  20202 Bragadiru, nr. cadastral 20202, 20202-C1, 20202-C2, compus din teren in suprafata de 900 mp (din acte) si 878 mp (masurata) si constructii, C1- locuinta cu o suprafata construita la sol de 80 mp si C2- anexa cu o suprafata construita la sol de 17 mp.

Pretul de incepere al licitatiei publice este de 21.933,50 Lei si reprezinta 50%  din pretul de 43.867,00 lei stabilit stabilit conform raportului de expertiza intocmit de catre expert.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 Cod Fiscal.

Imobilul urmarit figureaza cu urmarire imobiliara notata de BEJ Cojocaru Bogdan Mihai.

Licitatia se va desfasura in conditiile art. 846 alin. 9 Cod procedura civila si va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut, la acest termen, la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma este mai mic decat valoarea creantei sau a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris mai sus, sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul urmarit silit la licitatie publica, sa se prezinte la data, locul si ora stabilita, avand asupra lor cartea de identitate, si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantie de participare.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.