Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – teren intravilan arabil – situat in Calarasi, Tarla 63/2, Parcela 6, Judetul Calarasi, imobil inscris in C.F. nr.  20238 Calarasi, nr. cadastral 20238, compus din Teren intravilan arabil in suprafata de 1000 mp.

Pretul de incepere al licitatiei publice este de 19.002,99 Lei si reprezinta 50% din pretul de 38.005,98 leistabilit conform raportului de expertiza intocmit de catre expert.

La pret se adauga TVA in conditile art. 292 Cod Fiscal.

Licitatia se va desfasura in conditiile art. 845 alin. 9 Cod procedura civila si va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine acest pret si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut, la acest termen, la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.

Imobilul urmarit figureaza cu urmatoarele sarcini:

  • Ipoteca de rang I in favoarea BANCPOST SA,
  • Somatie de plata emisa de BEJA Violeta Badea- Andrei Suciu in favoarea Bancpost SA.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris mai sus, sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul urmarit silit la licitatie publica, sa se prezinte la data, locul si ora stabilita, avand asupra lor cartea de identitate, si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

In conformitate cu dispozitiile art. 843 alin. 2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantie de participare.

Potrivit art. 838 alin. 4 Cod procedura civila, publicatii in extras se vor face si intr-un ziar de circulatie nationala.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.