Loading Evenimente

Imobil – teren intravilan – situat in Jilava – 077120, Str. Morii nr. 83-85, Judetul Ilfov, compus din: teren intravilan – Lot 2, in suprafata de 500 mp si inscris in CF nr. 1573 Jilava cu cadastral 1297/2, precum si cota indiviza de 8,34% respectiv 43,31 mp din teren intravilan Lot 5, in suprafata totala de 519,73mp cu destinatia drum de servitute si inscris in CF nr. 1394 Jilava cu cadastral 749/5, proprietatea debitorilor.

Pretul de pornire al licitatiei este de 102.963,69 lei si reprezinta 75% din pretul de evaluare de 137.284,93 lei stabilit conform raportului de expertiza intocmit de expert.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 Cod Fiscal.

Invitam persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului în baza unor hotărâri judecătoreşti sau titluri executorii să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

[images picture_size=”auto” hover_type=”none” autoplay=”yes” columns=”1″ column_spacing=”6″ scroll_items=”” show_nav=”yes” mouse_scroll=”no” border=”yes” lightbox=”yes” class=”” id=””]

[/fusion_images]