Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – teren – situat in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr. 65, sector 1, intabulat în Carte Funciara nr. 212001 (nr. CF vechi 41291_2) a localitatii Bucuresti sector 3, cu nr. cadastral 212001 (nr. cadastral vechi 9463/1T) compus din teren intravilan in suprafata de 179 mp (din acte).

Pretul de pornire al licitatiei este de 409.526,25 lei si reprezinta 75% din pretul de evaluare stabilit conform raportului de expertiza.

La pret se poate adauga TVA in conditiile art. 292 din Codul Fiscal.

Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi reale:

  • somatie de plata emisa de BEJ Cojocaru Bogdan Mihai in dosar nr. 2212/2011 la solicitarea creditorului S.C. Marfin Leasing IFN S.A. (fosta S.C. Egnatia Leasing IFN S.A.)

Invitam persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului în baza unor hotărâri judecătoreşti sau titluri executorii să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.