Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – teren – situat in Dascalu – 077075, Judetul Ilfov, tarla 25, parcela104/105, imobil inscris in C.F. nr.  52934 (nr. CF vechi 503) a localitatii Dascalu, nr. cadastral 638, compus teren in suprafata de 8.800 mp .

Mentionam ca din suprafata totala de teren de 8.800 mp se va scoate la licitatie publica suprafata de teren 8.403 mp, aceasta fiind proprietatea debitorului, iar suprafata de teren de 397 mp este supusa exproprierii Statului Roman si a fost evaluata la suma de 12.512,00 lei.

Pretul de incepere al licitatie este de 131.374,00 lei, reprezentand 50% din pretul de 262.748,00 lei stabilit conform raportului de expertiza.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 Cod Fiscal.

Licitatia se va desfasura in conditiile art. 845 alin. 9 Cod procedura civila si va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine acest pret si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandut, la acest termen, la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris mai sus, sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul urmarit silit la licitatie publica, sa se prezinte la data, locul si ora stabilita, avand asupra lor cartea de identitate, si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare;

In conformitate cu dispozitiile art. 843 alin. 2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantie de participare.

Potrivit art. 838 alin. 4 Cod procedura civila, publicatii in extras se vor face si intr-un ziar de circulatie nationala.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.