Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – teren extravilan – situat in Branesti, Comuna Branesti, Sat Pasarea, tarlaua 61, parcela 218, Judetul Ilfov, compus din doua terenuri, astfel:

  • imobil inscris in C.F. nr. 55060 ( nr. CF vechi 5309) a localitatii Branesti, nr. cadastral 2524/2, compus din teren extravilan in suprafata de 2871 mp,
  • imobil inscris in C.F. nr. 55059 ( nr. CF vechi 5308) a localitatii Branesti, nr. cadastral 2524/1, compus din teren extravilan in suprafata de 2864 mp.

Pretul de incepere al licitatiei publice este de 91.010,00 Lei si reprezinta 50%  din pretul de 182.020,00 lei stabilit conform raportului de expertiza intocmit de catre expert.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 Cod Fiscal.

Licitatia se va desfasura in conditiile art. 846 alin. 9 Cod procedura civila si va incepe de la pretul de 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acelasi termen bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma este mai mic deat valoarea creantei ori a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.

Imobilul urmarit este figureaza cu urmatoarele sarcini:

– drept de ipoteca in favoarea creditorului Banca Transilvania in baza contractul ipoteca  autentificat sub nr. 1213  din data de 02.10.2006  emis de catre Biroul Notarului Public Ciurea Cosmina Andreea;

– somatie imobiliara emisa de BEJ Cojocaru Bogdan Mihai in favoare creditorului Banca Transilvania

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris mai sus, sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul urmarit silit la licitatie publica, sa se prezinte la data, locul si ora stabilita, avand asupra lor cartea de identitate, si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantie de participare.

Potrivit art. 839 alin. 4 Cod procedura civila, publicatii in extras se vor face si intr-un ziar de circulatie nationala.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.