Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – teren – situat in Sat Cetatea, Comuna Radoiesti, judetul Teleorman, inscris in Cartea Funciara nr. 20083 a Comunei Radoiesti, nr. cadastral 254, compus din teren intravilan in suprafata de 989,04 mp.

Pretul de incepere al licitatie este de 11.925,00 lei, reprezentand 75% din pretul stabilit conform raportului de expertiza.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 Cod Fiscal.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.