Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – teren – situat in loc. Snagov, tarla 106, parcela 384, judetul Ilfov, înscris în Carte Funciara nr. 2898 a localitatii Snagov, cu nr. cadastral 3370 compus din teren extravilan arabil in suprafata de 3.000 mp.

Pretul de pornire al licitatiei este de 89.948,25 lei si reprezinta 75% din pretul de evaluare stabilit conform raportului de expertiza.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 din Codul Fiscal.

Invitam persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului în baza unor hotărâri judecătoreşti sau titluri executorii să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.