Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Cota de ½ din imobilul – teren extravilan – situat in localitatii Magurele, judetul Ilfov, comuna Magurele, tarla A32/1, parcela 116/3, lot 3/5, inscris in Cartea Funciara nr. 54694 a comunei Magurele (nr. cf. vechi 1816), cu nr. cadastral 1691/5, compus din teren extravilan in suprafata de 507,35 mp.           

Pretul de pornire al licitatiei este de 12.588,75 lei si reprezinta 75% din pretul de evaluare stabilit conform raportului de expertiza.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 din Codul Fiscal.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.