Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – apartament 3 camere – situat in Slobozia, B-dul Matei Basarab, bl. U21, sc. B, et. 3, ap. 16, Judetul Ialomita, imobil inscris in C.F. nr. 30104-C1-U1 Slobozia, nr. cadastral 193/2;5;16, compus din Apartament 3 camere de locuit si dependinte in suprafata construita de 82,00 mp., cu o suprafata utila de 71,00 mp., teren aferent in suprafata de 9,10 mp.atribuit in folosinta.

Pretul de incepere al licitatiei publice este de 150.672,15 Lei si reprezinta 75%  din pretul de 200.896,20 lei stabilit conform raportului de expertiza intocmit de catre expert.

La pret se adauga TVA in conditiile art. 292 Cod Fiscal.

Licitatia se va desfasura in conditiile art. 845 alin. 8 Cod procedura civila si va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acelasi termen bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.

Imobilul urmarit figureaza cu urmatoarele sarcini:

  • Ipoteca de rang I,II si III in favoarea BANCPOST SA;
  • Somatia de plata nr 142 din data de 17.06.2013 emisa de BEJA VIOLETA BADEA-ANDREI SUCIU in favoarea BANCPOST SA,
  • Act administrativ emis de Parchetul de pe Langa Judecatoria Slobozia.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris mai sus, sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul urmarit silit la licitatie publica, sa se prezinte la data, locul si ora stabilita, avand asupra lor cartea de identitate, si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.

In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantie de participare.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.