Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Imobil – apartament 2 camere – situat in Bucuresti, Str. Negulici Ion nr. 17, demisol, ap. 1, Sector 1, imobil inscris in C.F. nr. 252369-C1-U1 (nr. CF vechi 79722) Bucuresti sector 1, nr. cadastral 252369-C1-U1 (nr. cadastral vechi 24956/-1;1), compus din apartament 2 camere, baie si bucatarie, cu o suprafata utila de 47,66 mp, impreuna cu cota indiviza de 13,18% din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra terenului situat sub constructie in suprafata de 26,58 mp.

Pretul de incepere al licitatiei publice este de 298.834,50 Lei si reprezinta 75% din pretul stabilit conform raportului de expertiza.

Licitatia se va desfasura in conditiile art. 846 alin. 8 Cod procedura civila si va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acelasi termen bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris mai sus, sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul urmarit silit la licitatie publica, sa se prezinte la data, locul si ora stabilita, avand asupra lor cartea de identitate, si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare;

In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2 Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantie de participare.

Potrivit art. 839 alin. 4 Cod procedura civila, publicatii in extras se vor face si intr-un ziar de circulatie nationala.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000 republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.