Informatii despre inceperea executarii silite

Pentru a demara o procedura de executare silita la executor judecatoresc Mihai Bogdan Cojocaru din Bucuresti trebuie sa va prezentati sau sa-i transmiteti urmatoarele acte:

 • Cerere de executare silita .pdf;
 • Titlu executoriu, in original sau copie legalizata; hotararile judecatoresti trebuie sa fie legalizate;
 • Taxa judiciara de timbru de 20 lei pentru fiecare titlu executoriu;
 • Carte de identitate creditor, in copie;
 • Mandat autentic (daca e cazul);
 • Imputernicire avocatiala (daca e cazul);
 • Contravaloare cheltuieli necesare obtinerii informatiilor de la autoritati, taxe postale, etc..

Informatii despre comunicare notificare

Pentru a comunica o notificare sau alte acte catre o persoana, prin executor judecatoresc Mihai Bogdan Cojocaru din Bucuresti, trebuie sa va prezentati sau sa-i transmiteti urmatoarele acte:

In urma intrarii in vigoare a Legii nr 129/2019 aducem la cunostinta persoanelor interesate sa participe la licitatii urmatoarele instructiuni utile in ceea ce priveste achitarea garantiei de participare la licitatie:

 • fondurile reprezentand cautiunea este preferabil  sa fie transmise prin transfer bancar;
 • daca singura solutie este depunerea de numerar la banca, este bine sa fie cunoscut ca pentru depuneri mai mari de 10.000 EUR trebuie prezentate documente justificative (ex. chitanta retragere numerar de la alta banca, certificat de mostenitor, declaratii fiscale de venit, contracte de inchiriere, fluturas de salariu, etc.).

Informatii despre licitatii

Lista bunurilor scoase la vanzare de executorul judecatoresc Mihai Bogdan Cojocaru din Bucuresti se regaseste in pagina LICITATII.

Persoanele interesate sa participe la licitatii trebuie sa depuna la sediul Birou executor judecatoresc Cojocaru Bogdan Mihai pana la data stabilita pentru licitatie o serie de documente, astfel:

Persoanele fizice:

Persoanele juridice:

 • in original, cerere participare la licitatie si oferta de cumparare .pdf – se poate completa si la sediul biroului;
 • in original, dovada achitarii garantiei in cuantum de 10 % din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv in contul in LEI, aferent dosarului de executare silita, deschis la Libra Internet Bank, pe numele si la dispozitia Birou executor judecatoresc Cojocaru Bogdan Mihai, CUI – RO21303554;
 • certificat de identificare fiscala, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;
 • certificat constatator de la Registrul Comertului;
 • hotararea AGA, daca valoarea bunului depaseste 50% din valoarea capitalului social;
 • procura speciala autentica, in original;
 • cartea de identitate a reprezentantului persoanei juridice, in original si copie.

Creditorii urmaritori si intervenienti ce au rang util de preferinta nu au obligatia de a depune garantia, decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta.

Persoanele care, impreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sunt dispensate de achitarea garantiei.

Important

In dosarele de executare silita inregistrate dupa data de 20 octombrie 2014, termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii la sediul B.E.J. Cojocaru Bogdan Mihai este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere al licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.

Conturi de consemnare

Sumele datorate in dosarele de executare aflate pe rolul Birou executor judecatoresc Cojocaru Bogdan Mihai se pot achita in conturile deschise la Libra Internet Bank, astfel:

– pentru dosarele deschise pe rolul BEJ Cojocaru Bogdan Mihai (identificate astfel: dos. numar/an)

 • LEI:         RO81 BREL 0002 0002 5578 0100
 • EURO:    RO97 BREL 0002 0002 5578 0200
 • SWIFT:   BRELROBU

– pentru dosarele preluate de la BEJ Violeta Badea (identificate astfel: dos. numar/vb/an)

 • LEI:          RO12 BREL 0002 0006 3481 0103
 • EURO:     RO12 BREL 0002 0006 3481 0200
 • SWIFT:   BRELROBU

Pe ordinul de plata / dispozitia de varsamant va rugam sa precizati numarul dosarului de executare silita si beneficiar Birou executor judecatoresc Cojocaru Bogdan Mihai – CUI RO 21303554, pentru toate dosarele.

Cheltuielile de executare silita

Cheltuielile de executare, potrivit Codului de procedura civila, reprezinta cheltuielile necesare pentru indeplinirea unui act sau activitati ce intereseaza executarea silita. Pentru actele si activitatile dispuse din oficiu, cheltuielile se avanseaza de catre creditor.

Toate cheltuielile de executare, stabilite de executorul judecatoresc in cursul executarii silite, sunt in sarcina debitorului urmarit.

Cheltuielile de executare silita ce se avanseaza la inregistrarea cererii de executare silita se stabilesc de comun acord cu creditorul in functie de complexitatea si natura cauzei.

Onorariile practicate se incadreaza intre limita minima si maxima prevazute de Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2550/14.11.2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, modificat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2561/30.07.2012.