Executarea silita este procedura care are loc la solicitarea unui creditor si presupune punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

Titlurile executorii pot fi nationale constand in hotarari judecatoresti, hotarari arbitrale, inscrisuri autentice notariale, titluri de credit, alte inscrisuri carora legea le recunoaste puterea executorie, pot fi titluri executorii europene sau alte titluri executorii internationale.

Titlurile executorii trebuie sa cuprinda dispozitii care sa se poata aduce la indeplinire prin executare silita.

Cu exceptia hotararilor judecatoresti ce trebuie sa fie legalizate, titlurile executorii pot fi depuse la executorul judecatoresc in vederea declansarii executarii silite fara alta formalitate prealabila.

Creanta ce se solicita a fi recuperata trebuie sa fie certa, lichida si exigibila.

Executarea silita se efectueaza prin modalitatile solicitate de creditor, legislatia permitand acestuia sa ceara executorului judecatoresc sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de lege pana la realizarea drepturilor sale prevazute in titlul executoriu, inclusiv recuperarea cheltuielilor de executare.

La solicitarea debitorului, executorul judecatoresc va aplica, in conditiile legii, compensatia legala dintre creanta prevazuta in titlul a carei executare s-a cerut impotriva sa si creanta pe care o opune debitorul in baza unui alt titlu executoriu.

Important

Incepand cu data de 24.03.2017

Competenta infiintarii popririi apartine doar executorului de la domiciliul/sediul debitorului!

art. 782 Codul de procedura Civila – (1) “Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de catre un executor judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel unde isi are domiciliul  sau sediul debitorul

 • poprirea sumelor de bani din conturile bancare,
 • poprirea veniturilor realizate,
 • poprirea sumelor de bani datorate de un tert,
 • poprirea, sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile incorporale (respectiv, actiuni listate si nelistate la bursa, parti sociale, etc.),
 • valorificarea bunurilor mobile,
 • valorificarea bunurilor imobile.

 • Predare silita de bunuri mobile,
 • Predare silita de bunuri imobile, inclusiv evacuari,
 • Executarea silita a obligatiilor de a face sau a nu face,
 • Executarea silita a hotararilor judecatoresti referitoare la minori (stabilirea locuintei minorului, darea in plasament, inapoierea minorului de catre persoana care il tine fara drept, exercitarea dreptului de a avea legaturi personale cu minorul, alte masuri prevazute de lege),

Prin intermediul biroului nostru puteti proceda la notificarea actelor judiciare si extrajudiciare sau comunicarea de acte de procedura catre terte persoane pentru a avea siguranta ca intr-adevar notificarile/actele dumneavoastra au fost comunicate la adresa solicitata si pentru a avea dovada certa a documentului comunicat.

Biroul nostru comunica notificari pe intreg teritoriul tarii si chiar si transfrontalier in conditiile legislatiei europene si internationale.

La cererea clientului, biroul nostru comunica notificari si orice acte procedurale in municipiul Bucuresti, prin agenti procedurali, astfel ca siguranta ajungerii respectivei comunicari in timp (la cererea expresa si anuntata in timp util de catre client, chiar si in cateva ore) si confirmarea primirii sunt asigurate.

Reprezinta o procedura nescrisa prin care o parte intelege sa solicite sfaturile si sprijinul unei persoane pregatite juridic pentru recuperarea creantei sale in vederea evitarii proceselor si a protejarii intereselor colaboratorilor si partenerilor comerciali.

Conform art. 59 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

”In cazul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 7 lit. d) raporturile dintre executorul judecatoresc si client sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului. Remiterea de catre client a inscrisului original constatator al creantei constituie mandat de incasare al acesteia.”

Constau in indisponibilizarea unor bunuri mobile si/sau imobile urmaribile ale debitorului sau a unor sume de bani, titluri de valorare sau bunuri mobile incorporale datorate debitorului de un tert, in scopul valorificarii lor in momentul obtinerii unui titlu executoriu de catre creditorul unei sume de bani.

Masurile asiguratorii sunt sechestrul asigurator, poprirea asiguratorie si sechestrul judiciar.

Conditiile necesare pentru a  va adresa instantei de judecata pentru obtine o incheiere de incuviintare a sechestrului asigurator si a popririi asiguratii sunt:

 • sa nu detineti un titlu executoriu;
 • sa aveti o creanta exigibila constatata printr-un inscris;
 • sa faceti dovada intentarii unei cereri de chemare in judecata.

Masurile asiguratorii pot fi duse la implinire de un executor judecatoresc, potrivit regulilor Codului de procedura civila, fara a mai fi nevoie de vreo autorizare sau alta formalitate si trebuie sa fie dispuse de instanta de judecata.

O particularitate aparte exista doar in cazul sechestrului judiciar in cazul in care partile nu se inteleg cu privire la paza bunului sechestrat, in sensul ca executorul judecatoresc doar intocmeste un proces verbal la locul situarii bunului prin care da in primire bunul sechestrat unui administrator sechestru, comunicandd un exemplar al procesului-verbal si instantei ce a incuviintat masura.

Constatarea unei stari de fapt se poate solicita unui executor judecatoresc de orice persoana ce are interesul sa constate de urgenta o anumita stare de fapt care ar putea sa inceteze sau sa se schimbe.

Daca este necesar concursul partii adverse sau al unei alte personae, constatarea se poate face doar cu acordul acelei persoane.

Daca nu se poate obtine acordul  partii adverse atunci constatarea starii de fapt se poate face doar dupa obtinerea unei incheieri de incuviintare (aprobare) de catre petent de la instanta de judecata.

Se aplica in situatiile in care partajul nu se poate realiza prin impartirea in natura a bunului sau prin atribuirea unui coproprietar, nici unul din coproprietari nesolicitand atribuirea bunului.

Instanta de judecata hotaraste prin incheiere executorie ca bunul sa fie vandut la licitatie publica de executorul judecatoresc.

Dupa ramanerea definitiva a incheierii prin care s-a dispus vanzarea, executorul judecatoresc procedeaza la efectuarea vanzarii la licitatie publica.

Pentru declansarea procedurii este obligatorie depunerea la executorul judecatoresc a incheierii pronuntate de instanta, legalizata cu mentiunea definitiva.

Coproprietarii pot conveni ca vanzarea bunurilor sa se faca la orice pret oferit de participantii la licitatie sau ca vanzarea sa nu se faca sub un anumit pret.

Se aplica in cazurile in care o persoana (debitor) are ceva de dat, iar persoana ce are de primit (creditorul) refuza primirea.

Debitorul va face o somatie ce va fi transmisa creditorului prin mijlocirea unui executor judecatoresc in care il va invita sa primeasca prestatia datorata, indicandu-se locul, data si ora.

In cazul in care oferta reala de plata nu este acceptata, se va incheia un proces verbal de catre executorul judecatoresc si se va proceda la comunicarea unei noi somatii creditorului, indicandu-se ziua, ora si locul unde suma sau bunul oferit se va depune.

Dupa consemnarea sumei sau a bunului la o unitate specializata, recipisa se depune la executorul judecatoresc ce a trimis somatia, iar debitorul este eliberat de obligatiile pe care le are fata de creditor.

Protestul se dreseaza de executorul judecatoresc, nefiind necesara prezenta martorilor.

Protestul poate fi dresat prin act separat, pe insusi originalul titlului sau pe unul din exemplare, pe copia ori pe un adaos al acestora.

Protestul trebuie facut in locul si adresa prevazute in cambie contra trasului, acceptantului prin interventie sau persoanelor desemnate in cambie sa plateasca pentru acestea sau contra celui indicat la nevoie, chiar daca nu sunt prezente; iar in lipsa locului si adresei aratate in cambie la domiciliul acestora.

Daca domiciliul acestor persoane nu este cunoscut, protestul se dresează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul de plată indicat în cambie, biletul la ordin sau cec.

Protestul de neplata a unei cambii platibila la o zi fixa sau la un anume timp de la data emiterii, sau la un anume timp de la vedere, trebuie sa fie facut in una din cele doua zile lucratoare ce urmeaza zilei in care cambia este scadenta. Daca scadenta este la vedere, protestul se intocmeste in termenul in care se poate face prezentarea la plata si anume în termen de un an de la data sa.

B.E.J. Cojocaru Bogdan Mihai ofera consultanta juridica gratuita in vederea inceperii unei executari silite si in tot cursul executarii silite.

B.E.J. Cojocaru Bogdan Mihai efectueaza orice acte si operatiuni prevazute de legislatia in vigoare ca pot fi efectuate de executorul judecatoresc.

 • Aplicarea de data certa in ziua prezentarii inscrisurilor sub semnatura privata in fata executorului judecatoresc pentru a deveni opozabile tertilor. Cerere conferire data certa .pdf
 • Medierea partilor in vederea prevenirii aparitiei unor noi litigii

In ceea ce priveste competenta teritoriala a executorului judecatoresc, va informam ca pentru debitorii cu domiciliul sau sediul in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti aceasta are competenta nationala, iar pentru ceilalti debitori in limitele prevazute de lege.

Puteti apela cu incredere la Biroul Executorului Judecatoresc Cojocaru Bogdan Mihai in situatia in care doriti sa declansati o executare silita prin:

 • urmarirea silita a bunurilor mobile, imobile si prin poprire, iar domiciliul sau sediul debitorului poprit se afla in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti – avem competenta nationala;
 • executarea silita a obligatiilor de a face si de a nu face ce urmeaza a fi executate doar in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti;
 • urmarirea silita a bunurilor imobile ce se gasesc in circumscriptia mai multor curti de apel, dar cel putin unul sa fie in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti – avem competenta sa urmarim toate bunurile;
 • poprire (exclusiv), doar cand debitorul are domiciliul sau sediul in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti – avem competenta nationala.

Circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti acopera judetele Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman si municipiul Bucuresti.

Deasemenea, puteti apela la serviciile noastre, competenta Biroul Executorului Judecatoresc Cojocaru Bogdan Mihai din Bucuresti fiind la nivel national, pentru:

 • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare,
 • comunicarea actelor de procedura,
 • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.